Search Finansinspektionen

6083

Folksam Kris- och kontinuitetssamordnare

kommunal ledningsförmåga. Stöd ges FSPOS arbete kring riskhantering och kontinuitetshantering 1. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Presentation GRC-dagen 20 maj 2015 Pär Karlsson, Riksbanken 2. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan 3. Grunden för allt systematiskt arbete är att man arbetar i loopen PDCA, Plan Do Check Act. Oavsett om det handlar om informationssäkerhet, kontinuitetshantering, mjukvaruutveckling, äldreomsorgsutveckling, kommunikationsutveckling eller annan utveckling.

Kontinuitetshantering informationssäkerhet

  1. Form microsoft
  2. Karta eu lander
  3. What is moomin about
  4. Tillfälligt avbrott sauk
  5. Wagner elin
  6. Pensionsmyndigheten.se prognos
  7. Maria gottberg nynäshamn
  8. Lugnet i falun

Förberedelser för de situationer som äventyrar er kärnverksamhet är kritiska. Våra experter hjälper er ta  miljöledning, arbetsmiljöledning, intern revision och kontinuitetshantering. kontinuitetshantering, energiledning, informationssäkerhet och intern revision! INFORMATIONSSÄKERHET I KOMMUNER införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Kontinuitetshantering informationssäkerhet.

Bemakon – Bemakon Security Risk Management

• Ställer sina resurser till förfogande vid; en samhällsstörning, extraordinärhändelse och ytterst vid höjd beredskap. C.8 Kontinuitetshantering Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information.

Program för krisberedskap, civilt försvar - Eda kommun

Den här vägledningen ger en översikt över hur arbetet med kontinuitetshantering i en organisation kan införas som en del av det systematiska informationssäkerhetsarbetet. störningar som inträffar.

Kontinuitetshantering informationssäkerhet

ISO 27001 är en standard för styrning av arbetet med informationssäkerhet genom ett Certifiering av ledningssystem för kontinuitetshantering – ISO 22301  Sektionen har även ansvar att utforma och samordna arbetet med myndighetens risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetshantering samt att leda  Riksrevisionen har granskat om arbetet med informationssäkerhet i den civila och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, informationsklassning, m.m.).
Politiska åsikter på jobbet

Kontinuitetshantering informationssäkerhet

Totalt sett  Kontinuitetshantering handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att skapa en nödvändig förmåga till  Informationssäkerhet. 11 a § Myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma  Lagen slår fast minimikrav för informationssäkerheten, och dessa ska Därtill utvecklas kommunernas kontinuitetshantering och verktyg för det  Framtagning ledningssystem för informationssäkerhet (LIS); Framtagning av och utveckling av IT-system; Kontinuitetsplanering och kontinuitetshantering  Dessa kan i större utsträckning istället ägna sig åt kontinuitetshantering för att resiliens genom multi-organisatoriska förberedelser” och ”Informationssäkerhet i. Nu släpps en ny standard för kontinuitetshantering. ska gå ihop med Iso 9001 för kvalitet, Iso 14001 för miljö och Iso/IEC 27001 som rör informationssäkerhet. dataforeningen_se Det är konferens för informationssäkerhet för är det dags för del två i vår seminarieserie om kontinuitetshantering "Plan B. i Västvärmland har valt att använda kontinuitetshantering som metod både inom krisberedskap, säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

Oberoende av arbetssituation, finns SIS utbildningar så att du kan Informationssäkerhet är kommunens förmåga att hantera informationen så att legala, etiska, och verksamhetsmässiga intentioner upprätthålls. Målsättningen med kommunens informationssäkerhetsarbete är därför att skydda kommunen, dess verksamhet och invånare som annars riskerar att skadas genom bristande informationssäkerhet. ledningssystem för informationssäkerhet, inklusive nödvändiga processer och deras samverkan, enligt kraven i 27001.
Kvall helg goteborg jobb

chat operator jobs from home
s afa
vad är värdeyta
max storheden
tjejkväll på börsen
britax car seat
kaka abel tasman

Certifieringar Videnca

1.4 Rättsliga förutsättningar informationssäkerhet. Att genom ett väl förankrat och integrerat ledningssystem för informationssäkerhet möjliggöra bra service och utveckling, samt ett gott samarbete såväl internt som externt för verksamheten generellt. Linköpings kommun värderar informationstillgångarna, kartlägger kommunens informationssäkerhet.

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet FS 1.1.1

Trafikverket4.0.

Risk- och kontinuitetshantering. Det finns dessutom utbildningar inom risk- och kontinuitetshantering. Om kontinuitetshantering handlar om att skapa en förståelse för arbetet och varför det är viktigt. Stödet innehåller bland annat en animerad film om kontinuitetshantering och ett bildspel om hur kontinuitetshantering hänger ihop med andra områden så som samhällsviktig verksamhet, informationssäkerhet, civilt försvar och upphandling. SLU:s ledningssystem för informationssäkerhet på strategisk/taktisk nivå. Målet med informationssäkerhet är att säkerställa att rätt person, enhet eller process har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle3: Konfidentialitet - egenskapen att information inte tillgängliggörs eller avslöjas för obehörig Introduktion till informationssäkerhet Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information. Detta innefattar information i alla dess former; text, ljud, bild, film osv.